top of page

Jouw gegevens / jouw Privacy 

Privacyverklaring conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Zangstudio, gevestigd aan het prairiegras 13, 3994NN te Houten, met KvK nummer 30276291,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:

Emily van Orsouw is de verantwoordelijke en aanspreekpunt voor zaken rondom privacy bij De Zangstudio. Zij is te bereiken via dezangstudio@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zangstudio verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor het kunnen volgen van lessen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Bankgegevens

Deze gegevens worden vastgelegd in ons administratiesysteem en zijn alleen zichtbaar voor De zangstudio.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Zangstudio verwerkt naast de gegevens zoals hierboven beschreven geen aanvullende informatie of gevoelige persoonsgegevens.

 

De Zangstudio verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-   Het mogelijk maken van een (muziek)les of een workshop/training/opleiding door je hiervoor in te schrijven;

-   Het afhandelen van betalingen;

-   Verzenden van informatie over andere lessen, cursussen of concerten van de muziekschool;

-   Om je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, alleen als dat nodig is;

-   Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

-   Voor nieuwsbrieven. Deze worden verstuurd via ons extern opt-in en opt-outsysteem Mailchimp.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Zangstudio neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. 

 

De zangstudio gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Mac OS, Microsoft Office, Mailchimp, Dropbox, Acumulus, Stack en Gmail. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Zangstudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- algemene persoonsgegevens zoals hierboven beschreven bewaren we  uiterlijk twee jaar na het einde van de les/cursus.

                                                                                

- mailadressen voor de nieuwsbrief (Mailchimp) bewaren we  voor onbepaalde tijd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zangstudio verkoopt en/of verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Uitgezonderd hierop zijn de gegevens die nodig zijn voor het plannen/uitvoeren van de lessen en cursussen; deze worden aan de docent of cursusleider verstrekt onder de voorwaarde dat deze gegevens door hen niet gedeeld worden met derden

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Zangstudio gebruikt op haar websites geen technische en functionele cookies. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij De Zangstudio heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dezangstudio@gmai.com

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zangstudio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dezangstudio@gmail.com.

bottom of page